knoop 2

Leiding geven aan de afdeling. Terugbrengen rust en focus in het team. Teamleden in individuele kracht brengen.  Herinrichten interne communicatie. In beweging brengen van het samenwerkingsproces binnen het team en tussen team en opdrachtgevers. Herinrichten voorlichtingspiket. Begeleiden van consequenties van de organisatieontwikkeling binnen de gemeente Groningen. Verbeteren positionering afdeling binnen de dienst waardoor dienstverlening is verbeterd en resultaat vergroot is.