De opdracht: leiding gegeven aan de afdeling Publiek (Geo-informatie, Servicecentrum en Vergunningen en Handhaving 60 fte). Vanuit die rol een bijdrage leveren aan de sturing vanuit en samenwerking binnen het managementteam. Daarnaast mede-verantwoordelijk voor het in gang zetten van het proces organisatieontwikkeling. Binnen de afdeling structuur aanbrengen in het werk, posities van teamleiders op een goede toekomstbestendige manier vullen, en werken aan cultuur van afspraak = afspraak en samenwerking.

    Leave a Reply