friesland

Leiding geven aan de afdeling dienstverlening (50 fte) bestaande uit drie teams,  participatie, rechtmatigheid en Wmo. Direct leidinggeven aan drie teamleiders. Zitting in driekoppige directie van de Dienst. Onderdelen van de opdracht: het aanbrengen van verbindingen in de organisatie tussen medewerkers, teams, en management. Het creëren en verbeteren van een productieve en constructieve werksfeer. Het stellen van duidelijke kaders voor de medewerkers van waaruit wordt gewerkt. Ontwikkeling op gang brengen t.a.v. houding en gedrag, met nadruk op het gebruik maken van eigen talent en het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Als directielid bijdragen aan een alert, doelgericht en efficiënt functionerende directie.

Resultaat meer verbinding in de organisatie. Zowel tussen medewerkers, teams als management. Helderheid over missie, visie en doelstellingen. Meer gebruik van talenten en kracht van medewerkers. Werksfeer is verbeterd. Kaders van waaruit wordt gewerkt zijn helder bij medewerkers. Bijdrage aan opstarten en uitvoeren pilot Pastiel.