Procesbegeleiding is een breed begrip. In essentie komt het voor Gewoon Wijs neer op het faciliteren van groepsprocessen om tot een optimaal resultaat te komen.

Het voordeel van het inschakelen van Christine als procesbegeleider is dat zij geen onderdeel uitmaakt van de groep en inhoudelijk niet deelneemt aan de uitvoering van de opdracht. Als procesbegeleider bewaakt ze het proces, zodat de overige groepsleden zich kunnen focussen op het uitdiepen van het onderwerp. Door te letten op de dynamiek in de groep en door het stellen van de juiste vragen stuurt Christine het proces in de richting van een optimaal eindresultaat.

Voorbeelden waarvoor je Christine kunt benaderen zijn:

  • intervisie
  • voorzitterschap
  • begeleiding van themabijeenkomsten
  • begeleiding van korte projecten
neem contact op